Бос жұмыс орындары

Жіті аурулар мен жазатайым оқиғалар кезінде емдеу-профилактикалық және санитариялық-профилактикалық, жедел медициналық көмек көрсетуді жүзеге асырады;

Дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді, ағымдағы санитарлық қадағалауды жүзеге асырады, эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастырады және жүргізеді;

Қызметкерлер арасында санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізеді, соның ішінде гигиеналық оқыту мен тәрбиелеу, салауатты өмір салтын насихаттау;

Проводит санитарно-просветительную работу среди сотрудников, включая гигиеническое обучение и воспитание, пропаганду здорового образа жизни.

Мұражайдың компьютерлік және ұйымдастыру жабдықтарының нормативтік-техникалық және пайдалану құжаттамасының талаптарымен үздіксіз жұмысын ұйымдастыру, жұмыстан бас тарту мен мезгілінен бұрын тозудың алдын алу;

Жүйелік БҚ, офистік қосымшалар мен басқа өндірушілердің лицензиялық БҚ үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

-Есептеу техникасы мен зияткерлік компьютерлік жүйелердің аппараттық құралдарын жобалауды және енгізуді жүзеге асырады;


Эскиздер жасайды және әртүрлі сипаттағы жарияланымдарды (журналдарда, кітаптарда, басқа басылымдарда), жобаларды, есептерді, ақпараттық және жарнамалық материалдарды көркемдеп безендіру бойынша жұмыстарды орындайды; әр түрлі эскиздер әзірлейді және т.б.;

Сәулет құрылыстарының интерьерлерін, экстерьерлерін 3D-форматта үлгілейді және эмблемалар мен логотиптердің дизайнын әзірлейді;


Ғылыми тұжырымдамаларды, тақырыптық-экспозициялық жоспарларды, музей экспозицияларын көркем безендіру жобаларын әзірлеуге қатысады;

Экспозицияға ақпараттық материалдар мен заттаңба (ғылыми бөліммен бірлесіп), сондай-ақ музейде навигация үшін қажетті ақпараттық материалдар дайындаумен және орналастырумен байланысты безендіру жұмыстарының орындалуын ұйымдастырады

Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар мен аукциондарды ұйымдастырады және өткізеді;

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы нарықтық зерттеулер жүргізеді;

Мемлекеттік сатып алу бойынша шарттарға қол қоюды, мерзімдерді сақтауды үйлестіреді;


Қаржы-экономикалық қызметті жоспарлауды жүзеге асырады;

Материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша есептерді орындайды;

Әзірленген өндірістік-шаруашылық жоспарларды қарауға қатысады;


Медициналық орта деңгейлі/Жоғары

Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету; Алғашқы медициналық көмек көрсету.


Жоғары/орта деңгейлі

«Тарих», «Мәдениет», Туризм»

Шет ел тілдерін меңгеру оның ішінде орыс, қытай, ағылшын, түрік тілдері.

Жоғары ғылыми және танымдық деңгейде экскурсиялар жүргізеді, келушілерге қызмет көрсетудің жоғары мәдениетін қамтамасыз етеді. Экскурсиялар мен дәрістер өткізу әдістемесін жетілдірумен айналысады.Жоғары/орта деңгейлі

Инженер-жүйе технигі ж/д маман 

IT жүйесін толық білу; аппараттық құралдарды есептей алу; деректерді қорғаумен жұмыс жасау; модельдеу (IT); кеңсе бағдарламалық жасақтамасы; теориялық-практикалық информатикалық білім.
Білімі 

Жоғары «Дизайн»

Кәсіби дағдылар

Интернеттің негізгі білімі, Advance - Stahlbau; BAUSET; BAUSU; bocad-3D; Open Office; Star Office;

Жұртшылықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

Жұртшылықпен, ұйымдармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылдың нысандары мен әдістерін таңдауды жүзеге асырады. Ұйымнан шығатын ақпараттық хабарламалардың сипатын, мазмұнын және жеткізушілерін айқындайды;

Музейдің түрлі акцияларға (көрмелерге, баспасөз конференцияларына, тұсаукесерлерге, "дөңгелек үстелдерге", фестивальдарға, қайырымдылық акцияларға және т. б.) қатысуы жөніндегі ұсыныстарды талдауға қатысады, басқа ұйымдармен өткізетін PR-акцияларға бірлесіп қатысу мүмкіндігі туралы қорытынды ақпарат береді;

Музейде экскурсиялар мен ғылыми-ағарту іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу бойынша өз қызметін жүзеге асырады;

Жоғары ғылыми және танымдық деңгейде экскурсиялар жүргізеді, келушілерге қызмет көрсетудің жоғары мәдениетін қамтамасыз етеді;

 Белгіленген нормаларға сәйкес экспозициялар, көрмелер бойынша дәрістер өткізеді;